Activitas

Ratownik na spływach kajakowych

Termin: 25-28 maja 2017 r.

Ratownik na spływach kajakowych

 

Program:

1. Zajęcia seminaryjne:

 • organizacja i prowadzenie spływu
 • planowanie i strategia spływu (jednodniowe, wielodniowe)
 • sprzęt kajakowy + wyposażenie
 • wyposażenie ratownika na spływie
 • prowadzenie spływu z uwzględnieniem szyków płynięcia
 • specyfika zagrożeń z uwzględnieniem charakteru szlaku:

a) duże akweny,
b) rzeki nizinne,
c) rzeki górskie,
d) rzeki zwałkowe,
e) szlaki żeglugowe.

 • zagadnienia medyczne
 • ratownik a Instruktor Kajakarstwa (zakres kompetencji – dyskusja)

 2. Zajęcia praktyczne:

 • techniki poruszania się kajakiem (manewrowanie, naciąganie, promowanie, pokonywanie przeszkód, pływanie w szyku),
 • zapoznanie z różnymi rodzajami sprzętu kajakowego:

a) kajaki jedno i dwuosobowe,
b) kajaki nizinne, morskie, górskie, sit-on-top.

 • techniki ratowania kajakarzy:

a) z brzegu,
b) z wody,
c) z kajaka,
d) metody improwizowane.

Struktura kursu:
Część teoretyczna (12 godz. dydaktycznych) – zajęcia prowadzone w formie wykładów i warsztatów, realizowana jest stacjonarnie w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich.
Część praktyczna (wykłady, ćwiczenia, samokształcenie, praktyki – 30 godz. dydaktycznych) realizowana jest stacjonarnie w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich.

Cele:
Szkolenie przeznaczone jest dla instruktorów, starszych ratowników, ratowników i pełnoletnich młodszych ratowników  wszystkich organizacji i stowarzyszeń zajmujących się ratownictwem na wodzie oraz osób niezrzeszonych , zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności zabezpieczania spływów kajakowych.

Szkolenie Ratownik na spływach kajakowych jest  jedną z form podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem o ukończeniu szkolenia.

Kurs pozwala  zdobyć umiejętności ratownictwa podczas specyficznej imprezy rekreacyjnej jaką są spływy kajakowe odbywające się na różnych akwenach, o różnym stopniu trudności. To przygotowanie do pracy w ośrodkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia spływów kajakowych komercyjnych i klubowych.  Prowadzenie samodzielnego instruktażu z zakresu podstawowych technik pływania kajakiem i ratownictwa na wodzie. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób posiadających stosowne kwalifikacje i doświadczenie.

Adresaci:
Kandydaci na kurs Ratownik na spływach kajakowych muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać uprawnienia instruktora, starszego ratownika, ratownika  młodszego
 • inne nie wymienione wyżej uprawnienia ratownicze
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kopia uprawnień ratowniczych
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie

Wyposażenie obowiązkowe każdego uczestnika szkolenia:
– buty do chodzenia po wodzie (najlepiej neoprenowe),
– odzież zapewniająca komfort termiczny (najlepiej skafander neopren lub suchy kombinezon),
– osobisty sprzęt asekuracyjny (kamizelka zgodna z norma EN393 – w miarę możliwości najlepiej górska lub inna),
– podręczny sprzęt ratunkowy (rzutka rękawowa),
– nóż,
– latarka (najlepiej czołowa),
– odzież przeciwdeszczowa w razie niepogody.

 Organizator zapewnia:

 • kadrę instruktorską i materiały szkoleniowe,
 • niezbędny sprzęt kajakowy,
 • sprzęt specjalistyczny ratowniczy i medyczny,
 • wyżywienie i zakwaterowanie,
 • suszarnie odzieży

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w  szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
– podpisanie umowy o kurs.

Egzamin / zaliczenie:
Ocena i sprawdzenie stopnia i prawidłowości przyswojenia wybranych umiejętności objętych programem kursu, tym również niektórych technik ratownictwa na wodzie, ratownictwa przedmedycznego, technik pływania i zagadnień związanych  z terenoznawstwem.

Termin i miejsce:
– ilość godzin: 42,
– tryb: weekendowy,
– miejsce: Stanica Wodna PTTK Wdzydze Kiszewskie, www.wdzydze.com.pl

Koszt:
– 540 zł

Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567

z dopiskiem: „Opłata za kurs Ratownik na spływach kajakowych”

Kontakt:

Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Budynek W, pokój W-2
mail: centrum@byd.pl
Tel. 52 567 00 63
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz


Koordynator kursu:
Zbigniew Galiński
tel. 607 590 350
e-mail: kajaki@activitas.com.pl

Źródło: http://www.certyfikaty.wsg.byd.pl/id,1254/ratownik-na-splywach-kajakowych

Activitas T. Barbara Galińska | ul. Maciaszka 145  85-366  Bydgoszcz  woj. Kujawsko-pomorskie | E-mail: kajaki@activitas.com.pl | Tel: 523796374
Copyright © 2014 Activitas