Activitas

Instruktor Rekreacji Ruchowej – cześć ogólna

Instruktor Rekreacji Ruchowej – cześć ogólna

 

Program:

 1. Teoria i metodyka rekreacji.
 2. Biologiczne podstawy rekreacji.
 3. Humanistyczne podstawy rekreacji/Psychologia rekreacji.
 4. Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych.
 5. Turystyka.
 6. Gimnastyka.
 7. Terenowe ćwiczenia rekreacyjne.
 8. Gry rekreacyjne.
 9. Zespołowe gry sportowe.
 10. Pierwsza pomoc.

Cele:
Celem kursu jest zaznajomienie się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z rekreacją. Zdobyta podczas kursu wiedza jest niezbędna do wykonywania pracy w charakterze instruktora rekreacji ruchowej w wybranej specjalizacji.

Adresaci:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie min. średnie.

Z tej  części kursu zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską (materiały na stronie internetowej). Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie pisemnym kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej Instruktora Rekreacji Ruchowej.

UWAGA!!!
Sama część ogólna nie daje żadnych praw do prowadzenia zajęć sportowych lub rekreacyjnych! Konieczne jest zaliczenie również części specjalistycznej w jednej z dyscyplin rekreacji ruchowej lub sportowej.

Otrzymane zaświadczenie umożliwia udział w kursie z wybranej specjalności instruktora sportu lub rekreacji w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia na kurs można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając  formularz zgłoszeniowy
– podpisanie umowy o udział w kursie.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • podpisana umowa o naukę.

Egzamin/zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

Termin i miejsce:
– ilość godzin: 80,
– tryb: weekendowy,
– miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

UWAGA!!!
Istnieje również możliwość samodzielnego przygotowania się kursanta do egzaminu pisemnego poprzez tzw. samokształcenie co oznacza, iż  osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach mają obowiązek przyswoić sobie materiał* otrzymany od organizatora kursu i samodzielnie przygotować się do egzaminu pisemnego.
*uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe po wcześniejszym dokonaniu opłaty za materiały szkoleniowe w wys. 150 zł najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Koszt:
– 450 zł,
– samodzielne przygotowanie do egzaminu pisemnego 150 zł (kwota za udostępnienie materiałów szkoleniowych).

Uwaga: Istnieje możliwość rozłożenia kwoty kursu na raty.

Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem „Opłata za kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – część ogólna”

Kontakt:

Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Budynek W, pokój W2
mail: centrum@byd.pl
Tel. 52 567 00 63
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

Activitas T. Barbara Galińska | ul. Maciaszka 145  85-366  Bydgoszcz  woj. Kujawsko-pomorskie | E-mail: kajaki@activitas.com.pl | Tel: 523796374
Copyright © 2014 Activitas