Activitas

Bezpieczeństwo na spływach kajakowych

Termin: 25-28 maja 2017 r.

Bezpieczeństwo organizacji spływów kajakowych

 

Program:

 1. Technika pływania, wodowanie, wiosłowanie, manewry, zachowanie się po wywrotce. Czytanie wody, przeszkody wodne i techniki ich pokonywania. Pływanie w warunkach szczególnych (oblodzenie, wysoka fala, silny wiatr).
 2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc. Wyposażenie turystyczne, a pierwsza pomoc. Apteczka na spływie. Rozpoznawanie szlaku, organizacja grupy spływowej. Wypadki, urazy – udzielanie pierwszej pomocy. Pomoc tonącemu z brzegu, z wody, z kajaka, na lodzie. Reanimacja.
 3. Organizacja spływu. Osoby funkcyjne i ich obowiązki. Planowanie spływu, harmonogram przedsięwzięć, preliminarz, rekonesans, program. Realizacja imprezy, prowadzenie spływu, rozliczenie, sprawozdanie. Kajakarstwo, ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wód powierzchniowych.
 4. Ratownictwo kajakowe:
  1. Wywrotka
  2. Taktyka asekuracji: z brzegu, z wody, z kajaka
  3. Wypadki na sztucznych progach.
 5. Zagadnienia prawne: odpowiedzialność organizatora i osób funkcyjnych,  przepisy dotyczące organizacji imprez kajakowych

Struktura kursu:
Część teoretyczna (8 godz. dyd.) – zajęcia prowadzone w formie wykładów i warsztatów, realizowana jest stacjonarnie w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich.
Część praktyczna (wykłady, ćwiczenia, samokształcenie, praktyki) – 22 godz. dyd. realizowana jest stacjonarnie w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich.

Cele:
Kurs Bezpieczeństwo organizacji spływów kajakowych ma na celu doskonalenie umiejętności kajakowych, ratownictwa i bezpieczeństwa organizacji imprez kajakowych. Umożliwienie organizatorom imprez, wypożyczalniom itp. zgodnego z prawem organizowania imprez na wodzie wypełniając ustawowe wymogi potwierdzające posiadanie przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa organizacji imprez na wodzie; Ustawa o sporcie: uprawianie turystyki wodnej wymaga odbycia przez prowadzącego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie.
Upoważnia do pełnienia wszelkich funkcji organizacyjnych na turystycznych imprezach kajakowych. Prowadzenie samodzielnego instruktażu z zakresu podstawowych technik pływania kajakiem i ratownictwa na wodzie. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Adresaci:
Kandydaci na kurs Bezpieczeństwo organizacji spływów kajakowych muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać min. srebrną TOK PTTK – PZK lub doświadczenie i umiejętności kajakowe na poziomie PSKK 3 stopnia,
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Wyposażenie obowiązkowe każdego uczestnika szkolenia:
buty do chodzenia po wodzie (najlepiej neoprenowe),
– odzież zapewniająca komfort termiczny (najlepiej skafander neopren lub suchy kombinezon),
– osobisty sprzęt asekuracyjny (kamizelka zgodna z norma EN393 – w miarę możliwości najlepiej górska lub inna),
– podręczny sprzęt ratunkowy (rzutka rękawowa),
– nóż,
– latarka (najlepiej czołowa),
– odzież przeciwdeszczowa w razie niepogody.

Organizator zapewnia:

 • kadrę instruktorską i materiały szkoleniowe,
 • niezbędny sprzęt kajakowy,
 • sprzęt specjalistyczny ratowniczy i medyczny,
 • wyżywienie i zakwaterowanie,
 • suszarnie odzieży.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w  kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
– podpisanie umowy o kurs.

Egzamin / zaliczenie:
Ocena i sprawdzenie stopnia i prawidłowości przyswojenia wybranych umiejętności objętych programem kursu,  tym również niektórych technik ratownictwa na wodzie, ratownictwa przedmedycznego, technik pływania i zagadnień związanych  z terenoznawstwem.

Termin i miejsce:
– ilość godzin: 30,
– tryb: weekendowy,
– miejsce: Stanica Wodna PTTK Wdzydze Kiszewskie, www.wdzydze.com.pl

Koszt:
– 399 zł.

Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567

z dopiskiem: „Opłata za kurs Bezpieczeństwo organizacji spływów kajakowych”

Kontakt:

Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Budynek W, pokój W-2
mail: centrum@byd.pl
Tel. 52 567 00 63
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz


Koordynator kursu:
Zbigniew Galiński
tel. 607 590 350
e-mail: kajaki@activitas.com.pl

Źródło: http://www.certyfikaty.wsg.byd.pl/id,1255/bezpieczenstwo-organizacji-splywow-kajakowych

Activitas T. Barbara Galińska | ul. Maciaszka 145  85-366  Bydgoszcz  woj. Kujawsko-pomorskie | E-mail: kajaki@activitas.com.pl | Tel: 523796374
Copyright © 2014 Activitas